LISS 2012 - 2nd International Conference on Logistics, Informatics, Service Science

Datum / Zeit: 12.07.2012 - 15.07.2012 ganztägig
Ort: Beijing, China
Webseite:http://icir.bjtu.edu.cn/liss2012/home.asp

Program Committee Member: Klaus Pohl