LISS 2011 - 1st International Conference on Logistics, Informatics, Service Science

Datum / Zeit: 08.06.2011 - 11.06.2011 ganztägig
Ort: Beijing, China
Webseite:http://icir.bjtu.edu.cn/liss2011/home.asp

Program Committee Member: Klaus Pohl